Home Köşe Yazıları Yozlaşma Batağında Metal Kültürü-1

Yozlaşma Batağında Metal Kültürü-1

e-Posta Yazdır
              Popüler kültürün kendisini yaşatma imkanı bulduğu zeminler;ne yazık ki,yalnızca 'renkli' yaşamı tercih etmiş kokanaların ve dizilerden topluma fırlamış etkisi yaratan tiplerin yaşamlarında bulunmuyor.İronik yapısı belki de tüm paradoksları bile alaşağı edecek tarzda olan;tamamen 'renkli' yaşamın tüm yozlaşmış getirilerine bir tepki olduğu halde,günümüz gerçekliğinde bilakis renkli yaşamı bile mumla aratacak tarza bürünmüş bir metal kültürü ve onun pratik tezahürleriyle karşı karşıyayız.Müzikal anlamda bir ayırma yöntemi ile de tanımlamak ön açıcı olacaktır.Çok net,kalın bir çizgiyle ayıracak olursak;makinelerin notasız ve armonisiz icra ettiği 'gürültü' ile,teknik altyapısından tek tek şarkıların ruhu ve felsefesine kadar 'el emeği' ile oluşturulmuş bir 'gürültü'nün keskin cephelerinde bulnuyoruz.Öyle ki,sadece bu tespit bile ya da daha mikro ölçekte bir rock-metal şarkısının dinleyicide bıraktığı izin en ufak felsefik yanının dahi bulunuyor olması;bu müzik tarzının dinleyenlerin üzerinde doğal bir sorumluluk oluşturuyor.Çünkü,en genel ifade ile dillendirecek olursak;bu müzik,ortam kaygısına hunharca heba edilecek bir meta değildir!

               Kişisel yorum niteliğini aşıp,artık bir sosyolojik tespit konumuna ulaşmış olan metal müziğin müzikal anlamından sıyrılıp,daha fazla derinlik içerdiği için metal dinleyenlerin yaşam tarzlarına doğrudan müdahil olma özelliği;şahısların bilare kıyafet seçimlerinden,kullandıkları jargona kadar belirleyici rol oynamaktadır.Geçmişten gelen 'ağır' bir sorumluluğun getirisi olarak yozlaşmadan uzak,mütevazi ve müziğin tüm niteliklerini iliklerinde hissedecek kadar  özlü bir yaşamı sürdüren kişi olarak tariflemek isteriz,herhangi bir 'metalci'yi.Lakin;tercih ettiği siyah renkten,icra ettiği müziğin her notasına kadar 'ince bir sitem'i eksik etmemesi beklenen,zira alt tarafı gitar denilen nota çıkarma aletinden çıkan seslerin bu denli anlam kazanmasının da başka türlü mümkün olmadığını kulağındaki küpenin yanına ek bir küpe yapması gereken,en asgari düzeydeki metalcinin;müziğin olağanca derinliğini ortam yapma ya da dinlediği müzik üzerinden kendini yaşatma girişimleriyle oldukça sığlaştırdığını görüyoruz.

              Bu vahametin sebeplerinden başat rolü elbetteki,popüler kültür denilen yozlaşma aracının argümanlarına vereceğiz.Yoksa,Nasreddin Hoca fıkrasındaki gibi,bu hırsızın hiç mi suçu yok denmesin.Kuşku yok ki,işin aslı da böyledir.Müzikteki anlamı yok eden,içini boşaltan olgu;müziği salt bir kitle uyuşturma aracı olarak gören zihniyettir.Rock-metal şarkıları,bu denli basit ve yalnızca yazılmış olmak için yazılmış liriklere,ucuz vokallere,sıradan ritm ve hazır paketler halinde yutulup dile pelesenk edilecek klişe pop şarkıları formatına sahip olamaz!Bugün,bu vahim durumla karşı karşıya isek,bunun öncelikli nedeni;metalaşarak ruh satın almaya başlamış,neo-metal endüstrisidir.Zaten,bu belirlemeyi yapabilmek için çok afaki boyutlarda bir tahlile ihtiyaç yoktur.Bunun önüne geçebilecek,alternatif konseptleri daha farklı bir konuda açabiliriz.Fakat,şu anda üzerinde durmak istediğim asıl nokta 'big boss'lardan öte,metal müzik yolu ile kendisini ispata yönelmiş,niteliksiz çoğunluk.

               Rock-metal müziğin yaşam paradigmasının ne şekilde pratiğe döküleceğinin şeklini,kaba anlamda dar-kalıpçı bir çizgide veremeyiz.Nihayetinde,elimizde kim ne kadar sağlam metalcidir,rockçıdır diye ölçüm yapacağımız bir metalmetremiz mevcut değil.Tabi altını çizmek gerekir ki,nasıl ki evrensel normlar ülkelere,coğrafyalara göre konjonktürel farklılıklar gösteriyor,fakat özünü kaybetmiyorsa;metal müziğin de dünyanın neresine gidilirse gidilsin aynı sterillikte bulunması gereken ilkeleri vardır.Kişinin yaşamında dogmatik,sekter,statükocu bir birey olması bir nevi kendisini bilerek çamura saplaması anlamına geldiğine göre,buna mukabil pratikte esnek ve yeniliğe açık bir bireyin de yaşamı daha fazla anlamlaştırdığını söyleyebiliriz.İşte bu pratikte esnek olabilmenin koşulu da,kişinin tavizsiz ilkelere sahip olmasıdır.Yoksa diğer türlüsü de,rüzgar nereden eserse oraya savrulan ilkesiz,seviyesiz,hangi bayrağa selam verdiği belli olmayan,her devrin adamı bir kişiliğe tekamül eder.Bu temelde bakacak olursak,mevcut rock-metal üzerinden nemalanan gençliğin de,birer savrulan yaprak olduğunu söyleyebiliriz.İstisnai durumları olsa da,ağır metalci diye bilinen yetmelerin girdiği ortamda işine yarayacaksa rahat rahat rap,hip-hop,vs tarzlarına da bilakis benimsemeleri bu duruma birer örnektir.Örnekleri çoğaltabiliriz,ancak bunlar metalci şahısın ilkelerini bağnazlık noktasına vardıracağı anlamına gelmez.Bu sivrilen ayırımlara dikkat etmek gerekir,ki;aksi halde biz de kendimizi bir popüler kültür kumpasının ortasında bulabiliriz.

                Dar pragmatist,çakma-fason metalci kişiliğin analizini az çok yaptıktan ve aslan payını popüler kültürün tesir gücüne teslim ettikten sonra salt rock-metal dinlemenin bile bir getirisi olan omuzlarımızdaki yükün neler olduğuna biraz değinmek gerekiyor.Günümüzde,amiyane tabirle artık işin suyu çıktığı ve bilimum özenti gençlik platformlarında metal dinlemenin söz sahibi olma konusunda kıstas haline geldiği bir pozisyonda,tüm barışcıl,demokratik,diyalog yolları kapanmış demektir.Pratikte esnek olmaya diyecek sözümüz yoktur,fakat ilkesizlik bizden uzak olmalı!Bu yüzden artık o gereksiz numunelik tiplere gülüp geçmenin ötesinde,her an etrafımızda da onlar gibi olmaya aday bireylerin olduğunu unutmamak gerekir.Artık,rock-metal müziğin hem müzikalitesinde hem de ruhunda,derinliğinde yaratılan bu tahrifat;samimi metal cenahının da sunilerin potasında eriyip,silikleşmesini sağlıyor.Bu yazı çerçevesinde geliştirebileceğimiz alternatiflerin 'bireysel' kalanlarına değindik ve daha topluca geliştirilecek çözümlere de değineceğiz.Şimdilik,kabataslak bir durum değerlendirmesi sunuyoruz ve altını daha da doldurmak üzere ara verirken,öncelikli yapmamız gereken metal müziğin paradigmasını doğru temelde yaşamsal kılıp,ilkelerin altını kalınca çizip,taviz vermeden radikal bir tutumla fason metalcileri deşifre etmektir.
 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH